Nyheder og generel information

26.09.2023

Vejledning i klipning af træer og beplantning - private fællesveje

Fra Ringkøbing Skjern Kommune via Sammenslutningne af Grundejerforeninger på Holmslandklit har vi modtaget følgende vejledning i korrekt beskæring af private fællesveje.

Følgende link: Vejledning i træbeskæring

___________________________________________________________________________________________________________

09.07.2023

Aftale om Klitsyn

Der er aftalt klitsyn d. 02-08-2023 kl: 9.00 ved overgang 24.

___________________________________________________________________________________________________________

22.02.2022

Klimatilpasning i forhold til oversvømmelse fra havet, vandløb grundvand og skybrud.

I februar 2022 blev der afholdt workshop for grundejere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Her kan du se videoen, der præsenterer projektet: 

C5a (kyst.dk)

___________________________________________________________________________________________________________

07.09.2021

Nyt fra sammenslutningen af sommerhusejere
Sammenslutningen har sammen med Ringkøbing Skjern Kommune udarbejdet en ny velkomstbrochure - både en dansk og en tysk udgave. Sammenslutningen håber brochurerne kan være med til, at vi alle passer bedst muligt på vores skønne natur. Brochuren er vedhæftet her under.

Sammenslutning opfordrer alle medlemmer til, at brochuren opsættes/forefindes i sommerhuset.

Se brochuren på dansk HER på tysk HER

___________________________________________________________________________________________________________

02.10.2020

Vedr. skilte ved sommerhuse
I lokalplanlagte sommerhusområder på Holmsland Klit er skiltning og reklamering ikke tilladt i henhold til lokalplanerne.
Se mere HER

___________________________________________________________________________________________________________

10.09.2020

Referat fra årsmøde 2020 i Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland.

Referat af årsmøde august 2020
Referat af spørgsmål til Hans Østergård

Emner fra vedhæftede referater:

 • Større sommerhuse
 • Kystsikring
 • Naturbeskyttelsesloven §3
 • Lalandia Søndervig
 • Kloakering
 • Sortering af affald
 • Havvindmøller
 • Udbygning af Klitvejen
 • Dræning
 • Spørgsmål til Borgmester Hans Østergaard

___________________________________________________________________________________________________________

Arbejdsdag i Haurvig Grundejerforening. Uge 42 - onsdag den 14. oktober 2020 kl. 10.00 til 13.00

Vær med til at begrænse sandflugt og erosion af kystklitter i Haurvig.

Bestyrelsen har igen i år taget initiativ til en arbejdsdag i uge 42, da det var en stor succes sidste år.
Klitfogeden Hanne Kvist Jensen har indvilliget i at styre slagets gang, hvis foreningen stiller op med frivillige.

Der er to opgaver dette år:

 • Der aflæsses kvas, som vi på samme måde som sidste år skal placere i klitterne efter anvisning.
 • Der skal plantes Sand-hjælme (Ammophila arenania 😊) i klitterne. Husk at medbringe en spade pr. to personer til plantning af hjælme.

Husk også at medbringe arbejdshandsker og passende arbejdstøj.
Bestyrelsen opfordrer dig til, at støtte op om denne foreningsbeslutning om en arbejdsdag.
Bestyrelsen vil stå for en let anretning kl. 13.00 efter veloverstået indsat fra de frivillige.
For planlægning af arbejdet, er det vigtigt, at vi ved hvem, der kan komme og deltage. Tilmelding er derfor nødvendigt.

Tilmelding skal ske via mail. til Formand Søren Hauberg Johannesen, mail g-s-johannesen@mail.dk senest den 1. oktober 2020 – angiv flg. tekst i mailen når du tilmelder dig : Tilmelding arbejdsdag Haurvig samt medlem nr.  samt antal deltagende personer

 

             

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk