Vejvedligeholdelse for områderne Lokalplan nr. 65 og 66

Lokalplan nr. 65 (sommerhusområdet ved Vesterledvej mfl.)
· Vesterledvej
· Baunebjergvej
· Riskrogvej
· Havbjergevej (RKSK vestkyststien)

Lokalplan nr. 66 (sommerhusområdet ved Tornbjerrevej, Vinterlejevej m.fl.)
· Tornbjerrevej
· Fjordbjerrevej
· Vinterlejevej
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk